5.6.09

Hallo, heute habe ich einen Weinberg besucht. es war toll und sehr interessant. Ich habe Herr Siebert getroffen, Es war nett. Auch habe ich traubensaft getrunken, es war lecker und habe ich gegessen. Ich habe mit Luis, Wil, fern und Catrin gesprochen. Wil war sehr müde.
Heute war es sonnig und warm. Ich werde mit Leah, Hannah und Sophie einkauffen gehen.

Helo, hediw fe es i'r gwynllan, roedd yn llawer o hwyl ac yn diddorol iawn. Fe cwrddais i gyda Mr.Siebert mae'n dyn eithaf tew, ond yn ddyn neis. Hefyd fe yfais sudd grawnwyn ac fe fwytais pretzel. Roedd y suss yn lyfli.
Fe siaiadais gyda Luis, Wil, Fern a Catrin. Roedd Wil hanner marw o angen cwsg! Heddiw mae'n heulog ac yn dwym.
Rwyf am fynd i siopa yn yr awr nesaf gyda Leah, Hannah, a Sophie. Bydd yn gret!
Fe bwytais fy cinio yn fy mag ac cefais cinio arall yn y ty! rwy wedi stwffio!

Today we visited a vineyard. It was great and very interesting. I met Mr.Siebert, he was nice. I also drank grapejuice and ate a pretzel. The juice was lush. I spoke to Wil, Luis, Fern and Catrin. Wil was so tired he was like a zombie! Today it was warm and sunny.
I am about to go shopping with Leah , Hannah. and Sophie.
I had my packed lunch and then another lunch! I'm stuffed.
Finally I am dying for a proper CUP OF TEA! (dad was right)

x x x x x

No comments: