15.6.12

This is jodi:) my blog is not working therefore i am going to use Harriets:D
Jodi sydd yma, dydy fy mlog ddim yn gweithio ar hyn o bryd felly mae rhaid i mi ddefnyddio un Harriet;)
hallo ich bin es Jodi:) ich konnte nicht auf den blog schreiben, deswegen schreibe ich jetzt von Harriet's adresse aus.


Today was amazing! We went to the Reptile center. We saw snakes, lizards, spiders :0 and lots more:) I  got to hold a spider and a snake which was a very exiting, yet at the same time a very nerve racking experience. I had told myself before we went in that I would not say no to anything...and I didnt. Apart from giving Mr Voyle one hundred euros!! Then, Julia, Lena Harriet and I went to mannheim shopping! It was exremely fun and we bought a lot of things from there. Harriet and I had "spaghetti ice" which is ice cream, shaped like spaghetti with strawberry sauce on the top (made to look like bolagnese) and white choclate crumbs (the chesse on top) it was delicious! The sun was very hot today which made the day even better! a very brilliant day:D

Roedd heddiw yn arbennig! Roedden ni wedi mynd ir ganolfan ymlysgiaid. Gwelwn nadroedd, pri cop madfall a llawer mwy! Roeddwn i wedi dal pri cop a neidr. Ffeindiwn i y profiad yn gyffrous, ond ar yr un pryd yn ofnus iawn. Cyn mynd mewn, ddwedwn wrth fy hun fy mod i ddim yn mynd i ddweud na wrth unrhyw beth a lwyddwn i beidio, heb law am rhoi cant euro i Mr Voyle! Yna, roeddwn i, Julia, Lena a Harriet wedi mynd i Mannheim yn siopa! Roedd y siopa yn hwyl iawn a brynais llawer o bethau yno. Brynais i a Harriet "spaghetti ice" sef hufen ia wedi ei ffurfio i fewn i bowlen o spaghetti. Roedd saws mefus ar y top sef y bolagnese a siocled gwyn sef y caws. Roedd yr hufen ia yn fantastig! Roedd yr haul yn tywynnu yn braf ac felly yn gwneud ir dydd i fod miliynau yn well! Diwrnod Gwych!


Heute war Fantastisch! Bin ich zum Reptilium in Landau gegangen. Ich habe Eidschse, schlange und spinne gesehe. Ich habe spinne und schlange gehalten! es war verlassen und unheimlich:0 ich mit Julia, Lena und Harriet in Mannheim gekauft! Es war spaßig und Ich kaufte viel! Harriet und ich aßen eis das aussah wie spaghetti. Die sonne war sehr heiß! Es war eine Fantastischer tag:) 


Goodbye
Hwyl fawr
tschüss


3 comments:

Your best friend x said...

Hey Jodi, great blog. Thanks for telling me what H has been doing!!! Not sure why she can't use her own blog if you can!!!! ;} Hywel.

Helo jojo bach <3 ahha its phoebe. Glad you and haz enjoying, tell i'm very sad for I have not heard the "darling" in over 48 hours :O apart from that she's not being missed- by me anyway xxx im expecting a present btw :P xxxx loves ya both aharr

muvs said...

Gooden morgan my child, we all wondering how you are - we know you are brave, we recognised your hands when the tarantular went for a walk! Love you, missing you lots xxxxx

HarrietElias said...

Heheheh, Hywel- Harriet has made her Blog On the Same Account as i am, as my Blog is Not Working:( Phoebe- Harriet is laughing at what you Said:) Mum und Dad - i Love you Lots and Lots:D xxxx

(this is jodi)