11.7.07

Taliad * Payment

Mae angen i bawb dalu'r ail siec (£50) erbyn dydd Llun 16 Gorffennaf. Talwch yn brydlon os gwelwch yn dda, oherwydd ei bod yn ddiwedd tymor, ac mae'n rhaid i holl arian yr ysgol gael ei dalu mewn i'r banc mewn da bryd cyn y gwyliau.

Everyone needs to pay the second payment (£50) by Monday 16 July. Please pay promptly, because it is the end of term, and all school money needs to be paid into the bank in good time before the holidays begin.

No comments: